Articol publicat in: Administratie, Educatie


Retoric sau nu, azi ne putem pune întrebările: ce ar fi fost antica Helada fără a ei strălucitoare cultură? Ce am fi fost noi astăzi fără un Platon, Aristotel, Xenofon sau Tucidide? Cum ne-am fi definit soarta ?i în?eles zilele fără Cuvintele Învă?ătorului? Dragostea pentru ?coală există sau nu, la fel ?i grija fa?ă de ea. Raportat la aceasta, nu există jumătă?i de măsură. Afi?at sau nu, interesul autorită?ilor fa?ă de lumina din juru-ne trebuie să existe. Pentru că ?coala e lumina, iar lumina e în noi în?ine. Subordonată lui Dumnezeu, ?coala este prelungirea Edenului. Lumina din fiecare dintre noi există ab initio , ea trebuie doar poten?ată ?i revărsată apoi asupra semenilor… Grija fa?ă de ?coală, ca institu?ie, a tuturor posibililor implica?i (autorită?i centrale ?i locale, dascăli, părin?i, elevi), este nu numai o datorie ci ?i o dimensiune de noble?e.  ?coala de Arte ?i Meserii “Ing. Gh. Pănculescu” din ora?ul nostru este, alături de celelalte unită?i ?colare din localitate, un creuzet în care lumina dascălilor ei irumpe an de an în sufletele a genera?ii ?i genera?ii de elevi, azi copii, mâine pleca?i în lume… Anul trecut, în cea mai mare, ?i, par?ial, în acest an  2010, clădirea ?colii de Arte ?i Meserii “Ing. Gh. Pănculescu” a fost reabilitată aproape în întregime prin eforturile financiare ?i materiale ale Primăriei Vălenii de Munte, cu implicarea directă ?i responsabilă a d-lui primar, ec. Mircea Ni?u, care, împreună cu celelalte persoane din conducerea Primăriei, au alocat din bugetul local suma necesară complexei ac?iuni de reabilitare a clădirii ?colii ?i a zonelor adiacente acesteia. Efectiv, eforturile de reabilitare a clădirii ?colii de către Primărie s-au concretizat prin: înlocuirea întregului vechi acoperi? cu unul nou, din tabla lindab, termoizolarea exterioară a clădirii, refacerea instala?iei electrice, amenajarea culoarelor cu gresie (parter ?i etaj), gletuirea ?i zugrăvirea culoarelor, împrejmuirea cu gard nou a unită?ii ?colare, amenajarea unui amfiteatru (în fostul laborator de fizică), un amfiteatru modern ?i util foarte, pentru sus?inerea activită?ilor cu caracter cultural-artistic ?i educativ, a consiliilor de administra?ie ?i profesorale, precum ?i a altor activită?i specifice, realizarea noului laborator de fizică ?i tehnologii. De asemenea, au fost amenajate două parcări lângă unitatea ?colară, parcări destinate autovehiculelor cadrelor didactice ?i ale părintilor. A?adar, în urma acestei ample (?i costisitoare) ac?iuni de reabilitare, realizată ?i sus?inută material ?i financiar în totalitate de Primărie, ?coala noastră are o fa?ă nouă, modernă în peisajul citadin vălenean. Fie ca această nouă fa?ă a ?colii să rimeze ?i cu chipuri tot mai luminoase ale copiilor, părin?ilor ?i dascălilor acestei ?coli, care, într-o necesară trinitate, trebuie să-?i poarte menirea, acum ?i în viitor.
Prof. Mihai ISTUDOR

Share on Facebook

Share and Enjoy: